Välj en sida

Fågellänkar

Här presenteras en sammanställning över läsvärda fågellänkar inom flera olika kategorier. Löpande uppdateringar kommer att göras. Om du har tips om fler länkar så får du gärna maila dina tips till mig. E-mailadressen är bengt@talgoxe.com. Läs även mina tips om speciellt läsvärda fågelsidor i högra kolumnen.

 Fågelbilder

Brutus Östling – en mästerlig fågelfotograf

Brutus Östling – en mästerlig fågelfotograf

Brutus Östling är en av Sveriges mest framträdande fågelfotografer. Han har gjort ett antal mycket uppskattade fågelböcker och är samtidigt en fantastisk och frekvent föreläsare runt om i Sverige.

Hans bilder är i många fall i en helt egen klass och man kan förstå att det ligger oerhört mycket träning och förberedelser bakom varje bild och bok.

Om du inte tidigare har sett hans böcker eller varit på en föreläsning så kan jag starkt rekommendera detta.

Brutus Östling

BirdLife Sverige

BirdLife Sverige

Det är svårt att hoppa över BirdLife Sverige – Sveriges Ornitologiska Förening när man skall tipsa om läsvärda fågellänkar. Detta är den nationella svenska fågelföreningen som bildades 1945.

Förutom att du hittar mycket information om fågelskådning, fågelskydd och forskning så kan du även direkt stötta verksamheten genom att bli medlem. Genom medlemskapet får du tidningen Vår Fågelvärld.

Länk till BirdLife Sverige